O autorizaci

Překlad je zásah do původního díla - k jeho zveřejnění či dalšímu užití je potřeba získat souhlas autora. Tento souhlas (autorizaci) většinou uděluje autorem pověřená organizace (tzv. copyright holder). Ten, kdo autorizaci vyřizuje zpravidla neumí česky a je tedy potřeba zaslat mu doslovný zpětný překlad českého textu do původního jazyka. Autorizace je pak udělována na základě obsahové podobnosti překladu s originálem (doslovnosti) a je tedy na nás, abychom se snažili pohlídat si kvalitu ostatních stránek překladu - i k tomu mohou pomoci tyto stránky.

Rosa jako partner projektu má s autorizací zkušenosti, dobré překlady z těchto stránek může (samozřejmě se souhlasem autora překladu) nechat autorizovat a případně vydat ve zpěvníku Ty jsi důvod. Za tímto účelem vás jako autora bude kontaktovat, bude vás informovat o podrobnostech a sepíše s vámi smlouvu.

Poté, co je písnička autorizována, je třeba ji z těchto stránek odebrat z důvodu autorského práva (práva původního autora). Tyto stránky mohou sloužit pouze jako pracovní.

Seznam dosud autorizovaných písní.